Bjørn A. Thorp A/S

Blikkenslagerverksted etablert i 1952 i Landfalløya 54 (Stablumgården) av blikkenslager Bjørn A. Thorp (1918-1999) og faren Finn Thorp. Begge hadde en fortid hos blikkenslager Schøne i Engene. Noen år etter oppstarten flyttet verkstedet til Landfalløya 58, med 6-7 medarbeidere – og tilvirkning av kanaler og ventilasjonsutstyr som spesialitet. Flyttet i 1965 til eget verkstedbygg i Muusøya 27, oppført i samarbeid med smedmester Åge Svendsen, som etablerte seg i en del av bygget. Verkstedet ble utvidet i 1974. I 1983 ble Gunnar Nilsen tatt opp som medeier i firmaet, som ble omgjort til aksjeselskap. Senere kom Arild Folkedal, Tore Jacobsen og Henning Carstensen inn som medeiere. Virksomheten har pr. 2020 17 medarbeidere og drives av Henning Carstensen under navnet Din Blikkenslager.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet