Blom, Hans Ørn (22.12.1817 – 11.5.1885)

Forfatter, s. av amtmann G. P. B. Sluttet seg til Wergeland mot Welhaven og skrev en rekke kulturkritiske artikler, dikt, skuespill og prosa. Meldte seg som frivillig på dansk side i den dansk-tyske krig 1848 og kjempet ved fronten. Fullmektig på Buskerud Amtskontor i Drammen 1854-56, flyttet 1856 til Christiania. Led sterkt under sinnsykdom og depresjoner, kom ca. 1860 i strid med Henrik Ibsen om norsk teater. I avispolemikken med Ibsen skrev han: «Men jeg er H. Ø. Blom, see det er Tingen! Og du er Henrik Ibsen – ikke meer!». Til Halvorsens Forfatter-Lexicon skrev han: «Jeg anser mig, som jeg har sagt Dem, for den eneste Digter av første Rang, som det nye Norge har frembragt, nest efter Henrik Wergeland.». Bloms diktning er av liten betydning og er forlengst glemt, skjønt vaudevillen «Tordenskiold» (1844) ble oppført like til århundreskiftet. Døde forkommen og glemt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet