Villa Borgen

Verneverdig herskapsvilla i Sommerfrydveien 28, i tidligere tider kalt for «Millionborgen» på folkemunne. Villaen ble tegnet av drammensarkitekten Christian Fredrik Arbo for forretningsmannen og bedriftslederen Alf Tandberg (grosserer, medgrunnlegger av Den Norske Kabelfabrik og leder av denne 1913-1944, s.d.), som innviet den som privatbolig i 1916. Den ble senere solgt til fabrikkeier og generalkonsul Carl Christian Møller, som tok den i bruk som privatbolig.

Våren 1967 ble villaen solgt til Drammen kommune som lanserte planer om å ominnrede den til et mindre aldershjem for bydelen. Planen ble aldri realisert. Da kommunen la eiendommen ut for salg, ble den i løpet av 1969 solgt til sivilingeniør Peter Y. Berg jr. (s.d.) for 570 000 kroner. Villa Borgen har siden vært i familien Bergs eie som privatbolig. To deler av den opprinnelige tomta ble etter årtusenskiftet skilt ut som nye boligtomter.   

 

Cookies | Personvern

bn