Børresen, Erik Andreas (17.9.1785 – 14.1.1860)

Erik Børresen var en pionér innen norsk skipsfart.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

 

Erik Børresens gård og skipsverft i Nedre Strandgate før bybrannen i 1866.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Skipsreder, stortingsmann og legatstifter m.m., f. på Bragernes, s. av skipper Lars Børresen. Månedsløytnant og sjef for en kanonjolle under krigen 1814, begynte som skipper og anskaffet egen skute, slo seg senere opp som bjelkehandler og ble en av Norges største skipsredere. Bygde skuter på eget verft, som lå ved enden av den gate som bærer hans navn. B. var en pionér i oversjøisk fart, han sendte i 1840 briggen Preciosa (s.d.) som det første norske skip rundt Kap Horn, og i 1848 briggen Hebe på den første norske jordomseiling. Eligert mann i Drammen 1826-32, stortingsmann 1827, utelukket fra Stortinget 1828 p.g.a. sin befatning med Hettingsaken (s.d.), hvor han og 7 andre Drammenskjøpmenn ble botlagt. Hans store herskapshus, som lå omtrent mellom sentralbadet og Astreagården i nåv. Erik Børresens allé og oppover mot Engene, gjorde tjeneste som festlokale ved kongebesøk, som sommerbolig hadde han gården Linnes i Lier. Samtidens oppnavn på ham var «kong Erik». I 1857 testamenterte han 150.000 speciedaler til opprettelse av en oppdragelsesanstalt for foreldreløse og fattige barn, Erik Børresens stiftelse (s.d.), samt legater for ugifte damer. Hans byste, utført av Christopher Borch, står foran stiftelsens hovedbygning, i dag Børresen skole.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet