Bragernæs Maskinverksted & Metalstøperi A/S

Etablert 1918 i Rådhusgaten 21 av Oskar Holst, Johan Olsen, Jørgen Jensen og Kristoffer Isaksen med en aksjekapital på kr. 10.000. Fremstilte maskiner og verktøy, papirforedlingsmaskiner, spesialmaskiner og -verktøy for plast og gummi.

Fra begynnelsen var driften lagt an svært allsidig. På den ene siden med maskinreparasjoner og tjenester for den lokale industrien, leiestøpning og noe støpning til eget behov. På den andre siden gikk bedriften tidlig inn i maskinbygging på ganske høyt nivå. Verkstedet produserte dessuten 1-sylindrede båtmotorer over en periode. Som kuriositet skal nevnes at bedriften var prototypeverksted for A/S Haugs Potetoptager (selskap registrert i Drammen), som eide rettighetene til det som antakelig var verdens første automatiske potethøstemaskin, utviklet av ringerikingen Olaf Haug. Det ble bygget flere prototyper, en av dem havnet i USA, men noen serieproduksjon kom aldri i gang. Bedriften bygde blant annet utstyr for gummivareindustrien, maskiner for trevareindustrien, vareheiser, koksknusemaskiner, kokssiloer og mye annet. Service og reparasjonsdelen ble opprettholdt, men maskinbyggingen ble med tiden mer spesialisert.

Etter 2. verdenskrig ble det produsert anilin-trykkpresser, flexo-trykkpresser (5-fargers trykkpresser for emballasjepapir), rulle- og skjærmaskiner, smårullautomater, diskrullmaskiner, falsemaskiner, pregekalandre, glittekalandre, impregneringsmaskiner og voksemaskiner. I tillegg kom spesialmaskiner for gummi- og plastfilmindustrien. Innenfor gummiindustrien ble det bygd både maskiner og hjelpeutstyr for faste kunder som Askim Gummivarefabrikk og Mjøndalen Gummivarefabrikk. Metallstøpningen ble nedlagt. I 1953 ble den første automatiske nøstemaskinen for papirforedling introdusert, utviklet av sivilingeniør Inge Rolf Isaksen, som hadde utdanning fra USA. Denne maskinen vakte stor interesse i både inn- og utland, og bestillingene strømmet inn. Inge Rolf Isaksen overtok ledelsen i 1960-årene, avløst av Elna Isaksen i 1970-årene.

Rundt 1970 hadde bedriften 25 ansatte, hovedsakelig beskjeftiget med maskinproduksjon. I 1974 ble det introdusert en ny generasjon «Bragernes» nøstemaskiner for papirforedlere, som tilfredsstilte et kresent internasjonalt marked. Eksporten gikk til flere land, deriblant Tyskland, som selv hadde stor maskinproduksjon for det samme industrimarkedet. I 1982 introduserte bedriften en maskinmodell som nøstet papir på et stivt, krummet kartongark, i stedet for på papphylser. Dette var en innovasjon som senere spredte seg kloden rundt. Tredje generasjon, Ole Kristoffer Isaksen, overtok ledelsen fra 1980-årene. I årene som fulgte ble det lansert maskiner som bød på direkte innmating av kjernekartong fra rull – kjernen ble formet i selve maskinen – dessuten ble det introdusert en pakkemaskin i tilknytning til rullmaskinen.

Bedriften ble i oktober 1993 slått konkurs og gjenoppsto i Strandveien i Mjøndalen under navnet Bragernes Maskin A/S. Ved årtusenskiftet ble bedriften omorganisert med Bragernes Produksjon A/S som driftsselskap. Selskapet ble slått konkurs i februar 2006 og nedlagt. Alle rettigheter til navn og konstruksjoner ble solgt til Lemu SA i Spania, som har videreført produksjonen av maskinene, fortsatt pr. 2020 under varemerket «Bragernes».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet