Brannvesen

Etter flere branner på 1690-tallet besluttet Strømsøs borgere å etablere et frivillig brannkorps, og en branninstruks ble utarbeidet i 1700. Borgerne ble pålagt branntjeneste gjennom det borgerlige brannkorps. I 1708 inngikk Bragernes og Strømsø avtale om gjensidig assistanse under storbranner, og i 1709 vedtok borgerne at det ved utstedelse av skjøter skulle betales en avgift på 0,5% (den første dokumentavgift!) for å skaffe midler til brannredskapenes vedlikehold. I 1816 ble det opprettet en fast vaktstasjon (se: Brannposten), men først i 1864 fikk Drammen et regulært brannkorps med 18 fast ansatte foruten deltidsansatte hjelpemannskaper og et reservekorps på 50 mann. I 1865 ble den første brannstasjon oppført i Gropa (Øvre Storgate 67), denne ble senere benyttet som bistasjon og sprøytehus. Høsten 1865 ble en hovedbrannstasjon på Bragernes Torv påbegynt på tomten etter den tidligere rådstuen. Den nye brannstasjonen ble antakelig tegnet av byens brannsjef, Halvor Heyerdahl. Da bybrannen brøt ut 12. juli 1866 var murene og taket på plass, og brannstasjonen fikk sin ilddåp, men ble reddet. En bistasjon ved Michely-gården på Nedre Bragernes ble oppført i 1865 men solgt allerede i 1867. En ny bistasjon ble i 1870 oppført på Rundtom (Holmestrandsveien 1), også denne tegnet av brannsjef Heyerdahl. Stasjonen gjorde tjeneste som både brannvakt og arrest (nedlagt 1956, bygningen ble fra 1972 disponert av sjøspeiderne). Branntelegraf ble tatt i bruk i 1867 og i 1908 avløst av et nytt system som var svært avansert for sin tid og i bruk helt opp mot våre dager. I 1922 fikk Drammen Brannvesen sine første biler, frem til da hadde man benyttet hest og vogn ved utrykninger. Etter siste krig ble forholdene raskt for små, men først i 1984 ble en ny hovedbrannstasjon innviet i Langes gate 11 på Strømsø, samtidig som den gamle, den ene av tårnbygningene, ble solgt til Norges Brannkasse, senere Storebrand.

Fra 2002 ble Drammen brannvesen innlemmet i det nye interkommunale selskapet Drammensregionens Brannvesen (DRBV) IKS, med hovedkontor i Langes gate 11. DRBV har en beredskapsstyrke på totalt 180 tjenestefolk. Heltidsstyrker er stasjonert ved brannstasjonene i Drammen og Mjøndalen. Tilkallingsstyrker er knyttet til brannstasjonene i Lier, Svelvik, Sande, Øvre Eiker, Krødsherad, samt Prestfoss og Eggedal i Sigdal kommune. DRBV har en forebyggende avdeling med 60 ansatte, fordelt på feierseksjon og tilsynsseksjon.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet