Bruer

Drammen har i alt ca. 35 bruer hvorav 29 veibruer, se egne artikler for de viktigste av disse: Drammens bybru, Landfaldøybrua, Holmenbrua, Strømsøbrua, Drammensbrua, Jernbanebrua, Øvre Sund Bru, Ypsilon. På 1800-tallet var det ca. 100 bruer i Drammen.

Drammens bybru            Foto: Torill Juel, 2020
Drammens bybru        Foto: Torill Juel, 2017
Drammens bybru                                       Foto: Torill Juel, 2020
Landfaldøybrua       Foto: Torill Juel, 2018
Landfaldøybrua, rest fra gammel bru         Foto: Torill Juel, 2020
Landfaldøybrua, rest fra gammel bru        Foto: Torill Juel, 2020
Holmenbrua         Foto: Torill Juel, 2020
Holmenbrua            Foto: Torill Juel, 2020

 

Strømsøbrua          Foto: Torill Juel, 2019
Motorveibrua           Foto: Torill Juel, 2020
Motorveibrua           Foto: Torill Juel, 2020
Motorveibrua med Granitthjulet                               Foto: Torill Juel, 2020
Jernbanebrua over Bragernesløpet        Foto: Torill Juel, 2020
Jernbanebrua over Strømsøløpet        Foto: Torill Juel, 2020
Jernbanebrua over Strømsøløpet          Foto: Torill Juel, 2020
Øvre Sund bru          Foto: Torill Juel, 2019
Øvre Sund bru med «Elveharpen» på Bragernes         Foto: Torill Juel. 2020
Ypsilon            Foto: Torill Juel, 2019
Ypsilon                                                 Foto: Torill Juel, 2020
Ypsilon  med  «Elveharpene »             Foto: Torill Juel, 2019

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet