Landfaldøybrua

Den opprinnelige brua ble tegnet av byens første stadsingeniør, Halvor Heyerdahl og bygget av byggmester Guttormsen i 1867. Til bruanlegget var innsamlet 6.625 speciedaler av private midler, 1.000 speciedaler fra sparebanken og 1.275 speciedaler bevilget av kommunen med det uttrykkelige forbehold at «kommunebestyrelsen har til enhver tid adgang til at fatte beslutning om at brua […]

Strømsøbrua

er en videreføring av Holmenbrua, fra Holmennokken til Telthusgaten. Den sto ferdig i 1966 og fungerte som del av E-18 inntil motorveibrua åpnet, i tillegg til å fungere som bybru og å betjene havne- og industritrafikken til Holmen.

Drammensbrua (motorveibrua)

er en fire felts bjelkebru på E-18 som krysser utløpet av Drammenselven mellom Brakerøya og Bangeløkka. Den er 1.911 meter lang (noen kilder oppgir 1.892 meter), har frie spenn på inntil 60 meter og inntil 12 meter seilingshøyde. Ved åpningen var den landets lengste veibru. Bruas offisielle navn er Drammensbrua, men kalles gjerne «motorveibrua» på […]

Jernbanebruer

Den første jernbanebru fra Brakerøya over Holmen til Drammen stasjon var en trebru som ble åpnet sammen med Drammensbanen i 1872. I forbindelse med elektrifisering av jernbanen ble det bestemt å bygge en ny stålbjelkebru over Strømsøløpet. Den nye brua ble bygget oppstrøms for den gamle trebrua og ble tatt i bruk 1930. Den var […]

Bruer

Drammen har i alt ca. 35 bruer hvorav 29 veibruer, se egne artikler for de viktigste av disse: Drammens bybru, Landfaldøybrua, Holmenbrua, Strømsøbrua, Drammensbrua, Jernbanebrua, Øvre Sund Bru, Ypsilon. På 1800-tallet var det ca. 100 bruer i Drammen.  

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet