Landfaldøybrua

Den opprinnelige brua ble tegnet av byens første stadsingeniør, Halvor Heyerdahl og bygget av byggmester Guttormsen i 1867. Til bruanlegget var innsamlet 6.625 speciedaler av private midler, 1.000 speciedaler fra sparebanken og 1.275 speciedaler bevilget av kommunen med det uttrykkelige forbehold at «kommunebestyrelsen har til enhver tid adgang til at fatte beslutning om at brua ikke vedlikeholdes av kommunen.» Hensikten med brua var å knytte de næringsdrivende på Landfalløya nærmere til sine forretningsforbindelser i opplandet, idet disse fryktet at kundene ville bli borte etter at Randsfjordbanen var blitt åpnet. Som et ledd i dette ble det også opprettet en jernbanestasjon på Gulskogen. Bruas lengde var 158 meter, bredden mellom rekkverkene 4,40 meter, mens vippebruas bredde kun var 2,90 meter. Vippebrua ble åpnet av en bruvakt som oppebar avgift for skipspasseringer. Belastningene på den gamle brua øket sterkt etter krigen, og en ny betongbru ble bygget etter planer utført av byingeniør Eivind Olsen. Den nye brua ble åpnet 15. september 1964. En rest av det gamle vippespennet ble stående igjen som et historisk minne, dette ble senere revet og erstattet av en etterlikning.

Landfaldøybrua                                                   Foto: Torill Juel, 2018
Landfaldøybrua, kopi av det gamle vippespennet                                           Foto: Torill Juel, 2020
Landfaldøybrua, kopi av det gamle vippespennet                                       Foto: Torill Juel, 2020

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet