Jernbanebruer

Den første jernbanebru fra Brakerøya over Holmen til Drammen stasjon var en trebru som ble åpnet sammen med Drammensbanen i 1872. I forbindelse med elektrifisering av jernbanen ble det bestemt å bygge en ny stålbjelkebru over Strømsøløpet. Den nye brua ble bygget oppstrøms for den gamle trebrua og ble tatt i bruk 1930. Den var […]

Cookies | Personvern

bn