Jernbanebruer

Den første jernbanebru fra Brakerøya over Holmen til Drammen stasjon var en trebru som ble åpnet sammen med Drammensbanen i 1872. I forbindelse med elektrifisering av jernbanen ble det bestemt å bygge en ny stålbjelkebru over Strømsøløpet. Den nye brua ble bygget oppstrøms for den gamle trebrua og ble tatt i bruk 1930. Den var […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet