Jernbanebruer

Den første jernbanebru fra Brakerøya over Holmen til Drammen stasjon var en trebru som ble åpnet sammen med Drammensbanen i 1872. I forbindelse med elektrifisering av jernbanen ble det bestemt å bygge en ny stålbjelkebru over Strømsøløpet. Den nye brua ble bygget oppstrøms for den gamle trebrua og ble tatt i bruk 1930. Den var utstyrt med svingbru for å kunne slippe større skip inn til Drammens sentrum. Svingbrua ble stengt i 1966 da Strømsøbroen for biler ble fullført, men styrhuset for den gamle svingbrua er fortsatt på plass. Det ble også bygget en ny stålbjelkebru over Bragernesløpet, denne brua sto ferdig i 1936. Også denne bruas trase ble bygget oppstrøms for den gamle brua. Spor etter den gamle trebrua kan ennå sees på Brakerøya, da mange av steinsøylene som fundamenterte brua fortsatt er bevart.
Dagens jernbanebru ble påbegynt i 1993 og fullført 1996: Nytt dobbeltspor på 1850 meter, herav dobbeltsporet bru over Bragernesløpet (340 m) og ny enkeltsporet bru over Strømsøløpet (454 m). Over Strømsøløpet ble den gamle brua fra 1930 benyttet som det andre sporet. Totalpris kr 295 mill.

Jernbanebrua over Bragernesløpet     Foto: Torill Juel, 2020
Jernbanebrua over Strømsøløpet         Foto: Torill Juel, 2020
Jernbanebrua over Strømsøløpet            Foto: Torill Juel, 2020

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet