Strømsøbrua

er en videreføring av Holmenbrua, fra Holmennokken til Telthusgaten. Den sto ferdig i 1966 og fungerte som del av E-18 inntil motorveibrua åpnet, i tillegg til å fungere som bybru og å betjene havne- og industritrafikken til Holmen.

Foto: Torill Juel, 2019
Foto:  Torill Juel, 2019

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet