Bromannsgangen

Gammel gate på Strømsø som i dag går fra Tordenskiolds gate sydover i retning av Bjørnstjerne Bjørnsons gate, parallelt med Neumanns gate vest for motorveibroen. Navnet stadfestet 1866. Gaten antas å ha sitt navn etter Magdalene Margrete Braumann (født Stibolt), som etter sin manns (Christian Braumann d.y.) konkurs i 1779 kjøpte en gård på hjørnet av Tollbugata og Bromannsgangen hvor hun etablerte en husholdningsskole som ble viden kjent.

Gaten krysset tidligere Tordenskiolds gate og gikk ned mot elven. Denne strekningen het i 1765 Wilders Gade, mens navnet på bykartet fra 1850 er Tollefsgangen, formodentlig etter Tollef Olsen Trætta, som bygde hjørnegården Tollbugata 70 rett etter 1800, bygde gjerde med port ut i Bromannsgangen og brukte denne som innkjøring til sitt nye kjøpmannsanlegg før etablering av Neumanns gate i 1870 gjorde porten overflødig.

Den sydlige del av B. het opprinnelig Smede-Strædet og benevnes på 1850-kartet som Banegaden. Den førte fra Baggaten til Arbos reperbane, som var i kontinuerlig drift fra den ble anlagt av Daniel Knoff i 1663 til den brant ned i 1870. Deler av reperbanen ble imidlertid stående fortsatt et par årtier. Banegaden fortsatte på den andre siden av reperbanen som en sti som endte ute på Austadjordet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet