Capjongården

Capjongården er trolig tegnet av arkitekt Paul Due og oppført etter bybrannen i 1866. Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv

Stor, tre etasjers forretningsgård på hjørnet av Bragernes torg og Øvre Storgate. Oppført for kjøpmann og skipsreder Antoni Capjon etter bybrannen i 1866-68. Familien Capjon hadde tidligere en stor, to etasjers leiegård på den samme tomten som gikk tapt i bybrannen, hvor blant annet, byens telegrafkontor holdt til. Den nye gården er formodentlig tegnet av arkitekt Paul Due, men noen har også foreslått Emil Victor Langlet som mulig opphavsmann. Gården er utført i italiensk nyrenessanse, med to identiske, symmetriske fasader som vender mot torget og mot Øvre Storgate. Disse er bundet sammen av et rundt hjørnetårn. Capjongården var den første av de nye, store bygårdene rundt Bragernes torg og sies å ha vakt oppsikt, både for sin størrelse, og for sin arkitektur.

I årene 1862 til 1905 drev Christian Lauritz Blom manufakturforretning i gården. Rederiet Bruusgaard og Kiøsterud hadde kontorer i bygget 1888-1964. Drammens og Oplands Kreditbank åpnet i 1875 bankkontor i Capjon-gården og flere banker har hatt sine kontorer i gården gjennom årenes løp, blant annet Buskerudbanken, Fokus bank og Eiker Sparebank. I dag har Sparebanken Øst sine kontorer her.

 

Kilder:
Arc!/www.arkitekturhistorie.no
Sellæg, Jo: Hus i sentrum – bevaring av kulturminner i Drammen sentrum. Drammen: Drammen kommune v/byplankontoret, 1993.
Sørensen, Einar: «Å skape en murby» i: Sellæg, Jo. (red.): Drammen – by i utvikling i 400 år. Drammen: Brakar A/S, 2010.

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet