Capjongården

Stor, tre etasjers forretningsgård på hjørnet av Bragernes torg og Øvre Storgate. Oppført for kjøpmann og skipsreder Antoni Capjon etter bybrannen i 1866 og ferdigstilt i 1868. Familien Capjon hadde tidligere en stor, to etasjers leiegård på den samme tomten som gikk tapt i bybrannen, hvor blant annet, byens telegrafkontor holdt til. Den nye gården er formodentlig tegnet av arkitekt Paul Due og utført i italiensk nyrenessanse, med to identiske, symmetriske fasader som vender mot torget og mot Øvre Storgate. Disse er bundet sammen av et rundt hjørnetårn. Capjongården var den første av de nye, store bygårdene rundt Bragernes torg og sies å ha vakt oppsikt, både for sin størrelse, og for sin arkitektur.

I årene 1862 til 1905 drev Christian Lauritz Blom manufakturforretning i gården. Drammens og Oplands Kreditbank åpnet i 1875 bankkontor i Capjon-gården og flere banker har hatt sine kontorer i gården gjennom årenes løp, blant annet Buskerudbanken, Fokus bank og Eiker Sparebank. I dag har Sparebanken Øst sine kontorer her.

 

Kilder:
Arc!/www.arkitekturhistorie.no
Sellæg, Jo: «Hus i sentrum – bevaring av kulturminner i Drammen sentrum.» Drammen: Drammen kommune v/byplankontoret, 1993.
Sørensen, Einar: «Å skape en murby» i: Sellæg, Jo. (red.): Drammen – by i utvikling i 400 år. Drammen: Brakar A/S, 2010.

 

 

Cookies | Personvern

bn