Capjongården

Stor, tre etasjers forretningsgård på hjørnet av Bragernes torg og Øvre Storgate. Oppført for kjøpmann og skipsreder Antoni Capjon etter bybrannen i 1866-68. Familien Capjon hadde tidligere en stor, to etasjers leiegård på den samme tomten som gikk tapt i bybrannen, hvor blant annet, byens telegrafkontor holdt til. Den nye gården er formodentlig tegnet av […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet