Cappelen, Christine Marie von (21.09.1766-08.04.1849)

Christine Marie von Cappelen
Av Hilde Woxen Stormark/Vestfoldmuseene/Stiftelsen Eidsfos Hovedgård.

Norges første kvinnelige botaniker. Født i Drammen. Gift med Peder von Cappelen, en av byens ledende forretningsmenn. Han eide blant annet Eidsfos Jernverk fra 1795 til sin død i 1837. Familien bodde på hovedgården med sine døtre. Etter at Peder von Cappelen døde, var det Christine Marie som styrte jernverket. Hun utvidet hagen rundt hovedgården, og tilbrakte mye av sin tid der. Reiste i sine senere år til Brødremenigheten  i Christiansfeld i Danmark hvor hun endte sine dager.  Gravlavgt på menighetens kirkegård samme sted. Hun etterlot seg, riktig nok anonymt, en liten håndskreven flora over «Vildvoxende Planter paa Eidsfoss og Omegn». Den har dannet grunnlag for senere floraer, og finnes på Botanisk Museum i Oslo.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet