Cappelen, Peder von (24.1.1763 – 1.3.1837)

Peder von Cappelen, en av «byens fedre».

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

«Byfaderen», verkseier og trelasthandler, s. av kjøpmann Diderikk von C., bror av Eidsvolls mannen av samme navn og gift med Christine Marie von Cappelen, drev store forretninger i Drammen og eide bl.a. Eidsfos Jernværk og Jarlsbergverket, bygget den nåværende hovedbygning på Austad gård som han overtok i 1793, oppr. som landsted. Handelsborger på Strømsø 1784. En foregangsmann ved byggingen av den første bybroen. Representerte Drammen på det første ordentlige storting, var en av byens eligerte menn og en nær venn av grev Wedel Jarlsberg. Hans store handelsvirksomhet ble drevet fra Cappelengården (s.d.). I 1801 kjøpte han de Hichmannske anlegg på Konnerud av N. C. Scavenius, fra før av drev han også Åserudgruvene og enkelte andre mindre anlegg på jernmalm i Skoger og Eiker. Arbeidsstokken på Konnerud ble i Cappelens tid redusert fra 18 i 1816 til 9 i 1835. Rundt 1820 ble det i et lite smelteverk laget gul messing ved en legering av sink og kobber. Cappelen eide også «Bragernes Grunde» (s.d.) med Bragernesåsen. Da han i 1834 feiret sitt 50-års jubileum som borger av Drammen feiret byen ham med en fest, en kantate og en praktfull gulldåse som gave. Tildelt Borgerdådsmedaljen i gull.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet