Cappelengården

Kjøpmannsgård (Tollbodgaten 54) med tilhørende sjøboder vis-a-vis, består av ialt 9 bygninger, til dels sammenbygget. Hovedbygningen er oppført etter brannen i 1750 og fikk sitt nåværende utseende ca. 1765-67 (etter restaurering på 1990-tallet, hvor sjeldne tapeter ble funnet, har det vært antydet at de eldste deler kan skrive seg fra 1697). Dens første eier var Peter Arbo, i 1765 tilhørte gården Gustavus Blom, men var bebodd av Christian Blom. I 1767 tilhørte gården amtmann Anders Fjeldsted, deretter Peter Collett, og den ble i 1784 solgt til Peder von Cappelen, som styrte sitt store handelshus herfra. I 1790-årene kjøpte han naboens sjøbod og utvidet dermed sin brygge. Det antas at bygningen egentlig har bestått av to hus som ble bygget sammen under ett tak. Eiendommen ble solgt ut av familien i 1842 og var frem til 1990-årene eiet av Aug. M. Knudsen & Søn, som drev engrosforretning i kolonial og kraftfor. Gården ble i 1996 solgt til Jo Sellæg, som restaurerte bygningsmassen. Den er pr. 2020 delvis innredet til kontor- og boligformål. Fredning av gårdsanlegget ble innledet 1995.

Cookies | Personvern

bn