Cappelengården

Cappelengården. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag.

Kjøpmannsgård (Tollbodgaten 54) med tilhørende sjøboder vis-a-vis. Hovedanlegget på oppsiden av gaten består av 5 bygninger som er sammenbygget. Hovedbygningen er oppført i 1697 etter en bybrann. Den fikk i 1718 et tilbygg, og de to delene er senere bygd sammen under ett tak. Tapetet i salen i «nybygget» er fra 1690-årene og en internasjonal sjeldenhet. Gården fikk sin nåværende fasade i rokokkostil i 1765-67. Anleggets første eier var Mads Wiel. Fra 1716 drev stesønnen Peter Arbo en betydelig handelsvirksomhet her. I 1767 tilhørte gården amtmann Anders Fjeldsted og deretter proprietær Peter Collett på Buskerud gård. Eiendommen ble i 1784 solgt til Peder von Cappelen, som styrte sitt store handelshus og sine jernverk herfra. I 1790-årene kjøpte han naboens sjøbod og utvidet dermed sin brygge. Eiendommen ble i 1842 kjøpt av grosserer Hans Kiær. I årene 1906-89 drev Aug. M. Knudsen & Søn engrosforretning i kolonialvarer og kraftfor i det tradisjonsrike handelshuset. Gården ble i 1996 solgt til Jo Sellæg, som restaurerte bygningsmassen. Cappelengården med 2 sjøboder ble fredet i 2002.

Cappelens sjøboder ligger vis-a-vis hovedhuset i Tollbugata. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet