Chr. Braunmans vei

går fra Møllebekkveien parallelt med og syd for Vestfoldbanen frem til parken under Austad gård, derfra fører en sti videre til Austadalléen. Gaten har sitt navn etter Christian Braumann d.e. som eide Austad gård. Det er verdt å merke seg at gatenavnet skrives Chr. Braunmans vei, mens hans navn skrives Braumann i både Skogerboken (1931) og Drammen – en norsk østlandsbys utviklings historie bd. 2 (1962).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet