Christiansen, Sigurd (17.11.1891 – 23.10.1947)

Sigurd Christiansen, postmannen som loddet menneskesinnets dybder.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Forfatter, f. i Drammen hvor han tilbragte hele sitt liv. Skjøttet ved siden av sin forfattervirksomhet sitt arbeide som postfullmektig ved Drammen Postkontor inntil han tok avskjed i 1945 etter å ha utviklet seg til en betydelig forfatter. Vokste opp i Tollbodgaten 12, tilbragte de siste 15 år av sitt liv i Løkkebergveien 41, som arkitekt Chr. Fr. Arbo hadde tegnet for ham.
Med «To levende og en død», vinner av den første, store nordiske romankonkurranse i 1931, fikk han internasjonal berømmelse. De fleste av hans romaner og skuespill er preget av religiøse og etiske problemer med sterk vekt på tanken om ansvar, skyld og soning.
I alt skrev C. 23 romaner og skuespill samt en novellesamling:

 • «Seireren» (1915)
 • «Thomas Hergel» (1917)
 • «Vort eget liv» (1918)
 • «Offerdøden» (1919)
 • «Ved Golgata» (1920)
 • «Døperen» (1921)
 • «Blodet» (1923)
 • «Indgangen» (1925)
 • «Edmund Jahr» (1926)
 • «Sverdene» (1927)
 • «Idyllen om Sander» (1928)
 • «Riket» (1929)
 • «En reise i natten» (1931)
 • «To levende og en død» (1931)
 • «Dydens have» (1932)
 • «Agner i stormen» (1933)
 • «Drømmen og livet» (1935)
 • «Det ensomme hjerte» (1938)
 • «Ved Golgata II» (1939)
 • «Mannen fra bensinstasjonen» (1941)
 • «Menneskenes lodd» (1945)
 • «Alexander Paulovitsj» (1947)
 • «Døperen II» (1947)

Samt avhandlinger om malerne Thorvald Erichsen og Henrik Sørensen. Kunstnerlønn 1945.
Ved hans bisettelse uttalte Arnulf Øverland: «Ingen dikter har gått til sin gjerning med mer brennende alvor enn han….»

Sigurd Christiansens gravsted på Bragernes kirkegård.
Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet