Christoffersen, Kjell (23.10.1926-1.3.2005)

Forbundsleder og typograf, f. og bosatt i Drammen. Læretid i Centraltrykkeriet på Strømsø, typograf i avisen Fremtiden fram til 1975. Formann i Drammen Typografiske Forening 1964-1975, medlem av Norsk Grafisk Forbunds landsstyre 1967-1975, forbundssekretær 1975-1979, nestleder 1979-1983, forbundsleder 1983-1991. Leder for Nordisk Grafisk Union 1985-1991. Visepresident i Europeisk Grafisk Føderasjon. Tildelt «Pioneren» – den høyest rangerte utmerkelsen i norsk fagbevegelse. Christoffersen ble av sine samtidige i fagbevegelsen hyllet som en stor og visjonær leder. Han var far til ordfører og stortingsrepresentant Lise Christoffersen (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet