Øvrebø, Roar (*1947)

Forbundsleder og fengselsbetjent, f. og bosatt i Drammen. Handelsgymnas, jusstudier, fengselsbetjent i Oslo Kretsfengsel. Formann i Oslo Fengselsfunksjonærers Forening 1981-1986, forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) 1986-2006. Øvrebø ble valgt som forbundsleder i sept. 1985 på det aller første landsmøte han deltok på. Formann i Drammen lag av Arbeidernes Edruskapsforbund, vararepr. (Ap) i bystyret […]

Watnebryn, Aud (*1946)

Forbundsnestleder, medlem av LO-sekretariatet og politiker (Ap), f. og bosatt i Drammen. Dtr. av stortingsrepresentant (Ap) og Fylkesmann i Buskerud Olaf Watnebryn (s.d.). Bakgrunn: Førstesekretær ved Buskerud Fylkesskattekontor og tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag (NTL). Forbundssekretær i NTL 1980-1986, nestleder i NTL 1986-1994, konstituert forbundsleder i en kort periode, før hun ble ansatt som distriktssekretær (daglig […]

Nilsen, Finn (*1927-8.2.2004)

Forbundsleder og medlem av LO-sekretariatet, f. og bosatt i Drammen. Tilskjærer ved W.C. Møller & Drammens Skjortefabrikk fra ungdomsårene, tillitsvalgt og fagforeningsformann ved samme bedrift. I 1955, bare 29 år gammel, ble han valgt som forbundssekretær i Norsk Bekledningsarbeiderforbund. I 1960 ble han valgt som nestleder og var i de påfølgende årene en drivkraft bak […]

Christoffersen, Kjell (23.10.1926-1.3.2005)

Forbundsleder og typograf, f. og bosatt i Drammen. Læretid i Centraltrykkeriet på Strømsø, typograf i avisen Fremtiden fram til 1975. Formann i Drammen Typografiske Forening 1964-1975, medlem av Norsk Grafisk Forbunds landsstyre 1967-1975, forbundssekretær 1975-1979, nestleder 1979-1983, forbundsleder 1983-1991. Leder for Nordisk Grafisk Union 1985-1991. Visepresident i Europeisk Grafisk Føderasjon. Tildelt «Pioneren» – den høyest […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet