Nilsen, Finn (*1927-8.2.2004)

Forbundsleder og medlem av LO-sekretariatet, f. og bosatt i Drammen. Tilskjærer ved W.C. Møller & Drammens Skjortefabrikk fra ungdomsårene, tillitsvalgt og fagforeningsformann ved samme bedrift. I 1955, bare 29 år gammel, ble han valgt som forbundssekretær i Norsk Bekledningsarbeiderforbund. I 1960 ble han valgt som nestleder og var i de påfølgende årene en drivkraft bak sammenslåingen av tre fagforbund knyttet til norsk teko-industri. Høsten 1968 ble han forbundsleder i det nye Bekledningsarbeiderforbundet, et heltidsverv han hadde fram til Fellesforbundet ble dannet i 1988. N. var en av arkitektene bak etableringen av Fellesforbundet. Etter etableringen var han seksjonsleder for bekledningsarbeiderne i Fellesforbundet, fram til han nådde pensjonsalder i 1991. N. var også medlem av LO-sekretariatet i 20 år. Nilsen kjempet for bekledningsindustriens eksistens og spilte også en nøkkelrolle bak de første avtalene om minstelønnsgarantier for lavtlønnede LO-medlemmer.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet