Øvrebø, Roar (*1947)

Forbundsleder og fengselsbetjent, f. og bosatt i Drammen. Handelsgymnas, jusstudier, fengselsbetjent i Oslo Kretsfengsel. Formann i Oslo Fengselsfunksjonærers Forening 1981-1986, forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) 1986-2006. Øvrebø ble valgt som forbundsleder i sept. 1985 på det aller første landsmøte han deltok på. Formann i Drammen lag av Arbeidernes Edruskapsforbund, vararepr. (Ap) i bystyret 1984-1988 og bystyrerepresentant (Ap) 1988-1992. Medlem av barnevernsnemda i Drammen kommune. Mye engasjert i Utekontakten. I 2008 ble han tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet