Arbogården

Oppført ca. 1750 av Johs. Arbo som en herskapelig bebygget gård på Mads Wiels plass der Colletts gate starter, med en stor toetasjes hovedbygning mot Strømsø Fremgate, med store uthus og have. Her bodde Peter Arbo til han i 1794 kjøpte Gulskogen gård, og senere Peter Nicolai Arbo til han flyttet til København, eiendommen ble da solgt til branndirektør Christian Collett. Han solgte den i 1845 videre til kommunen som benyttet den til almueskole til 1866, og postkontor 1866-67. Fra 1867 til 1887 huset gården Drammens sykehus, og ble deretter benyttet til lasarett frem til 1896 da gården ble solgt til nedrivning for 700 kroner.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet