Dampsentralen

I 1910 ble det anlagt en dampsentral som reserve- og toppbelastningsanlegg for elektrisitetsforsyning, for å supplere Gravfoss i den vannfattige årstid. Sentralen ble oppført i direkte tilslutning til transformatorstasjonen for overføring fra Gravfoss på transformatorstasjonens tomt i Wergelands gate. Dampsentralen ble bygget med tre dampturbiner med generatorer på tils. 6.100 kW og to kjeler, tilsv. ca. 3.000 kW. På bakgrunn av bl.a. rustskader oppstått under krigen, og at Kaggefoss snart ville komme i drift, ble sentralen i 1948 vedtatt nedlagt. Maskinene ble demontert og solgt. Dampsentralen ble ombygget til garasjer, verksted, lagerlokaler og spiserom m.v. Lokalene ble i 1988 overtatt av kommunen, og ble etter ombygging i 1994 tatt i bruk av Drammen Høyskolesenter. Sistnevnte flyttet i 2006 til Papirbredden på Grønland. I dag (2022) huser lokalene forskjellige kommunale virksomheter, bl.a. byarkivet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet