Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO)

Stiftet som Drammen Boligbyggelag A/L (DBBL) 3. april 1946 med 20 medlemmer. Det første byggeprosjektet ble fullført for Jernbaneverkstedets borettslag i Rings gate 4-16 og Ordfører Ingebrigtsens gate 1-13 i årene 1948/49. De første boligblokkene ble bygd i Lærums gate 1 og 3 på Bangeløkka. I 1956 var medlemstallet 1 200, i 1959 2.200 og laget var byens største gårdeier. I 1956 inngikk laget en avtale med kommunen om at DBBL skulle ha fortrinnsrett til kommunale tomter. Fra 1.1. 2000 ble Røyken Boligbyggelag innlemmet i Drammen Boligbyggelag og navnet ble endret til Drammen og Omegn Boligbyggelag A/L (DOBBL).

I juni 2006 gikk Drammen og Omegn Boligbyggelag sammen med Nedre Eiker Boligbyggelag og navnet ble endret til Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) med i alt 19 000 medlemmer og forvaltningsansvar for 6 300 boliger. Den gang landets 6. største boligbyggelag.

Direktør Svein Hekleberg ble ansatt som kontorfunksjonær i 1961, overtok stillingen som forretningsfører i 1972, og gikk av med pensjon i 2011. I 2001 mottok han H.M. Kongens Fortjenestmedalje for sin innsats i boligbyggelaget.

Pr. 2020 har boligbyggelaget 28 000 medlemmer og forvalter 350 borettslag, sameier og andre selskap med til sammen 13 500 boliger fordelt på åtte kommuner. Boligbyggelaget har 49 ansatte med hovedkontor i Nedre Torggate 5/7.

 

 

 

 

Cookies | Personvern

bn