Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO)

Stiftet som Drammen Boligbyggelag A/L (DBBL) 3. april 1946 med 20 medlemmer. Det første byggeprosjektet ble fullført for Jernbaneverkstedets borettslag i Rings gate 4-16 og Ordfører Ingebrigtsens gate 1-13 i årene 1948/49. De første boligblokkene ble bygd i Lærums gate 1 og 3 på Bangeløkka. I 1956 var medlemstallet 1 200, i 1959 2.200 og laget var byens største gårdeier. I 1956 inngikk laget en avtale med kommunen om at DBBL skulle ha fortrinnsrett til kommunale tomter.

Fra 1.1. 2000 ble Røyken Boligbyggelag innlemmet i Drammen Boligbyggelag og navnet ble endret til Drammen og Omegn Boligbyggelag A/L (DOBBL).

I juni 2006 gikk Drammen og Omegn Boligbyggelag sammen med Nedre Eiker Boligbyggelag og navnet ble endret til Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) med i alt 19 000 medlemmer og forvaltningsansvar for 6 300 boliger. Den gang landets 6. største boligbyggelag.

I 2010 fusjonerte NBBO med Midt Buskerud Boligbyggelag som opererte i Modum og Sigdal. Dette boligbyggelaget hadde 800 medlemmer, 402 boliger og 18 borettslag/sameier.

Direktør Svein Hekleberg ble ansatt som kontorfunksjonær i 1961, overtok stillingen som forretningsfører i 1972, og gikk av med pensjon i 2011. I 2001 mottok han H.M. Kongens Fortjenestmedalje for sin innsats i boligbyggelaget.

Pr. 31.12.2020 har boligbyggelaget 30 606 medlemmer og forvalter 350 borettslag, sameier og andre selskap med til sammen 13 500 boliger fordelt på åtte kommuner. Som konsern har NBBO 66 ansatte og hovedkontor i Nedre Torggate 5/7. Steinar Kjærnli tiltrådte som adm. direktør i 2011.

 

 

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet