Blokkbebyggelsen på Fjell

Boligblokkene på Fjell ble bygget i henhold til en reguleringsplan vedtatt av Drammen bystyre i juni 1965, den såkalte Fjell-reguleringen, som omfattet 27 lavblokker og høyblokker som ga plass til 1509 leiligheter og et forretningssenter. Drammen Boligbyggelag (DBBL) overtok 360 mål regulert område som omfattet deler av de tre Fjellgårdene og en del mindre eiendommer. […]

Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO)

Stiftet som Drammen Boligbyggelag A/L (DBBL) 3. april 1946 med 20 medlemmer. Det første byggeprosjektet ble fullført for Jernbaneverkstedets borettslag i Rings gate 4-16 og Ordfører Ingebrigtsens gate 1-13 i årene 1948/49. De første boligblokkene ble bygd i Lærums gate 1 og 3 på Bangeløkka. I 1956 var medlemstallet 1 200, i 1959 2.200 og […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet