Blokkbebyggelsen på Fjell

Boligblokkene på Fjell ble bygget i henhold til en reguleringsplan vedtatt av Drammen bystyre i juni 1965, den såkalte Fjell-reguleringen, som omfattet 27 lavblokker og høyblokker som ga plass til 1509 leiligheter og et forretningssenter. Drammen Boligbyggelag (DBBL) overtok 360 mål regulert område som omfattet deler av de tre Fjellgårdene og en del mindre eiendommer. DBBL hensatte prosjektering og forretningsførsel til Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBL), som også fikk i oppdrag å tegne blokkene. NBL gjorde dels gjenbruk av tegninger for blokker som var bygget tidligere annetsteds. Buer & Buer ble antatt som entreprenør. Utbyggingen ble gjennomført etappevis:

Byggetrinn 1-2: Fjeldhagen borettslag i Lauritz Hervigs vei 69-150, 16 lavblokker og 2 høyblokker (punkthus), til sammen 550 leiligheter, ferdigstilt 1967-1971. Byggetrinn 3: Fjeldheim borettslag i Lauritz Hervigs vei 115 og 164, 2 høyblokker, til sammen 304 leiligheter, ferdigstilt 1971-1972. Byggetrinn 4-5: Fjeldvang borettslag i Lauritz Hervigs vei 25-74 og Laurits Grønlands vei 37, 6 høyblokker, til sammen 528 leiligheter, ferdigstilt 1973-1976. Byggetrinn 6: Fjelddalen borettslag i Lauritz Hervigs vei 6 og Laurits Grønlands vei 15 og 20: 2 lavblokker og 1 høyblokk (punkthus), 127 leiligheter, ferdigstilt 1975-1976. Totalt 1509 leiligheter.

A/L Fjeld Fyrings & Servicesentral ble stiftet i 1969, for å anlegge en felles fyringssentral for blokkene. I 1971 kunne andelslaget sette i drift en oljefyrt varmesentral med søppelforbrenningsanlegg. Sentralen ble utstyrt med en 65 meter høy avgasspipe. Søppelforbrenningen tok slutt midt i 1980-årene og ved inngangen til 1990-årene ble det installert en elektrokjele som gjorde det mulig å fyre med både lettolje og elektrisitet.

Et skissert 4-etasjes parkeringshus med plass til 1048 personbiler ble aldri realisert. Et større antall parkeringsplasser og grøntarealer ble opparbeidet i 1972, samtidig som veiene ble asfaltert. Fjell skole ble innviet i 1972. Det planlagte forretningssenteret ble innviet først i november 1977. Med den nye bebyggelsen ble Fjell en ny bydel med ca. 10 000 innbyggere.

 

 

Cookies | Personvern

bn