Drammen Dampskibsselskab

Drammen Dampskibsselskabs sommerruter 1873.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Drammen Dampskibsselskab ble etablert i 1851 etter initiativ av Handelsforeningen. Selskapet lot i Newcastle bygge hjulbåten St. Halvard, som i 1853 ble satt i rute til Christiania, Svelvik, Rødtangen, Holmestrand og Horten med forbindelse til den statsdrevne dampskipslinje fra Christiania til Gøteborg/København og Vestlandet. I 1859 ble også det litt større Kong Brage satt inn. Dampskipene besørget post, passasjerer og stykkgodsfrakt og la til ved Lærumsbryggen på Strømsø. St. Halvard ble solgt på 1870-tallet, Kong Brage fortsatte til 1878 da den ble solgt til England.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet