Drammen Grafisk A/S

var et trykkeri med tilhørende tjenester, etablert i 1986 av den 31 år gamle omskolerte mureren Odd Jensrud. Han startet opp på Landfalløya 7 og flyttet senere til Arbo-bygget på Gulskogen. Trykkeriet var det første i Norge som tok i bruk Desktop Publishing direkte mot fotosats. Bedriften lanserte hurtigtrykk og investerte i tosidig offsetautomat og topp moderne innbindingsutstyr. I 1995 hadde Drammen Grafisk 18 ansatte og var i stor vekst. I 1996 ble bedriften det første privateide trykkeriet i Skandinavia med en platesetter som eliminerte fotosetteren, noe som sparte tre årsverk i førtrykk. I 1998 hadde bedriften 51 ansatte. Fra 1.1. 1999 overtok selskapet Lyche Grafisk A/S fra Harald Lyche & Co, som hadde 55 ansatte. All virksomhet ble samlet i Lyche Grafisk A/S og Drammen Grafisk A/S ble nedlagt som driftsselskap. Lyche Grafisk ble landets nest største arktrykkeri. Etter sammenslåingen ble antallet ansatte redusert fra totalt 106 til 88. Den sammenslåtte bedriften kunne blant annet trykke reklameaviser i rotasjonspresse, for såkalt nasjonal fulldistribusjon, med opplag på over 1 million eksemplarer. I februar 2000 ble Lyche Grafisk A/S slått konkurs med 150 millioner kroner i gjeld.

Noen av de ansatte, med Ari Daniel Hauksson i spissen, reetablerte bedriften under navnet Zoom Grafisk AS, med 33 ansatte. I 2014 hadde bedriften 22 ansatte, med digitaltrykk som spesialitet og trykking av eiendomsprospekter (eiendomsmeklere) som vekstmarked. I 2014 overtok selskapet Varberg Trykkeri i Kongsberg. I 2019 hadde bedriften 23 ansatte, fortsatt med Hauksson som daglig leder og majoritetsaksjonær.

 

Cookies | Personvern

bn