Drammen Latinskole

Den gamle latinskole på Strømsø Torv, som ble oppført i 1861, ble i 2004 ombygget til 112 boligleiligheter. Foto: Drammen byleksikon, 2004.

De første latinskolene i Drammen ble opprettet på Bragernes i 1645 og på Strømsø i  1672, for å gi opplæring «udi latinen». 50 år senere var latinundervisningen nærmest forsvunnet fra skolene, og av språkundervisning var det kun dansk som ble undervist. Skolene hadde sågar endret navn til borgerskoler. Etter bysammenslåingen i 1811 ble Drammen lærde skole opprettet i 1816. Skolen holdt til i det tidligere Strømsø rådhus, bygget 1808. I 1861 flyttet skolen inn i nybygde lokaler ved Strømsø torv, etter at navnet i 1846 var blitt forandret til Drammens lærde og realskole, som i 1859 ble slått sammen med Bragernes borgerskole og Strømsø borgerskole (de to tidligere latinskolene). Fra 1870 var navnet Drammens offentlige skole for den høiere Almendannelse, fra 1897 Drammens offentlige høiere Almenskole, fra 1965 Drammen gymnas og fra 1995 Drammen videregående skole. Skolen flyttet i 1956 inn i ny skolebygning på Marienlyst like bak Drammens museum, mens den tidligere kommunale middelskole overtok de gamle lokaler ved Strømsø torv.  Lokalene huset i en periode Sankt Hallvard ungdomsskole, før de i 2004 ble ombygget til 112 leiligheter. En ny fløy med klasserom og kontorer ble innviet i 2000. Fra 1.7. 2007 ble Drammen videregående skole slått sammen med Strømsø videregående skole. Skolens navn ble Drammen videregående skole. Etter sammenslutningen hadde skolen 51 klasser og 1250 elever.

Skolens rektorer har vært Henrik Christian Borch (1816-45), Fredrik Messel Olsen (1846-63), Samuel Stub Knutzen (1863-77), Emil Schreiner (1877-94), Marius Nygaard (1894-1910), Peter Østbye (1910-26), Frederik Ording (1926-29), Anton Alexander (1929-32), Erling Kristiansen (1932-46), Edvard Stang (1946-62), Steffen Gausemel (1962-77), Egil Maastad (1977-86), Olav Aadnekvam (1986-95), Sverre Halvard Aass (1995-2007), Ellen Winstrup (2007-2013) og Kristine Novak (2013- ). Blant skolens mest markante lærerskikkelser i etterkrigsårene kan nevnes Ragnar Bassøe (1904-96), som var lektor fra 1935 til 1974, Harald Irgens Gløersen, som i 1966 skrev boken «Drammen Latinskole gjennom 150 år», Per Hafslund (1918-1990), som var lektor fra 1952, Øyvin Nygaard (*1927), som var lektor ved skolen i 41 år (1953-1994) og Svein Ove Andersen (* 1940), som i 41 år (fra 1963) har vært lektor ved Latinskolen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet