Drammen Paper Mills A/S

 

Drammen Paper Mills, grunnlagt 1905, var et omfattende anlegg på Grønland 68. Foto: Drammen byleksikon, 2004.

Papirfabrikk på Grønland 68, grunnlagt som aksjeselskap i august 1905 av Gustaf Adolf Svensen (s.d.), som var adm. dir. frem til 1931. I løpet av de første 10 år ble 5 papirmaskiner installert foruten et stort antall bimaskiner som kalandere, pregemaskiner etc. Fabrikken startet med en enslig papirmaskin, PM 2 og 3 ble startet i 1907, PM 4 i 1911 og PM 5 i 1914. Rundt 1914 var årskapasiteten ca. 7000 tonn pr. år med fem papirmaskiner. Fabrikken ble startet med en arbeidsstyrke på 50 mann, allerede i 1914 var antall ansatte ca. 225. De viktigste papirkvaliteter før 1920 var  greaseproof, pergamyn, silkepapir (trefritt og treholdig), konvoluttpapir, imitert kraftpapir, diverse pakkpapir, gjennomslagspapir og skrivepapir. I tillegg kom foredlede papirprodukter som preget pergamyn, toalettpapir og telegraftrisser. Tildelt gullmedalje ved Drammensutstillingen 1930. Fabrikken la hovedvekten på eksport, men hadde også et betydelig salg på hjemmemarkedet, med eget salgskontor i Oslo. Den hadde på slutten av 1930-årene en årlig produksjon på ca. 10.000 tonn og 300 ansatte. Fra 1924 ble Gustaf Adolf Svensen eneeier. Han døde nyttårsaften i 1931 og storparten av aksjene ble i etterkant overtatt av Bergens Privatbank. Jørgen Wright Høy ble ansatt som adm. direktør. Han ble i 1956 avløst av sin sønn Nils Høy, som var adm. direktør fram til Union-konsernet overtok bedriften fra 1.1.1970 – med ca. 340 ansatte. Høy fortsatte i en periode som konsulent. I etterkrigstiden ble det blant annet satset på mønstret gavepapir og husholdningspapir (som toalettpapir, papirhåndklær etc.) under bedriftens eget varemerke «Viking». Etter at tre andre norske papirfabrikker etablerte salgsapparatet Pava i 1965, ble Drammen Paper Mills leverandør av husholdningsprodukter til Pava i annen halvdel av 1960-årene.

I det siste året før Union overtok, produserte Drammen Paper Mills 21 000 tonn papir fordelt på 5 papirmaskiner. Etter overtakelsen gikk fabrikken gjennom en stor omstilling slik at den etter hvert ble rendyrket for produksjon av tynn krepp, som innebar at tre papirmaskiner stanset, den siste av disse disse, PM 1 (silkepapir), stanset i 1976. Fra 1. juli 1972 ble driften av Drammen Paper Mills og nabobedriften Forenede Papirfabrikker samordnet under navnet Union Drammen, som ble en del av Unions Divisjon Spesialiteter. Unions sentrallaboratorium for virksomhetene i Drammensvassdraget ble flyttet fra Embretsfoss på Modum til Grønland i Drammen. Et nytt toetasjes kontorbygg på 660 kvm. ble oppført på Grønland for å samle divisjonens administrasjon, i tillegg til at eksport- og skipningsfunksjonene ble flyttet fra Unions hovedkontor i Oslo til Drammen. Union opprettet eget  salgs- og markedsapparat for husholdningsprodukter i konkurranse med Pava, med 24 ansatte lokalisert til det nye kontorbygget på Grønland. De viktigste varemerkene var Unilett og Unisoft, fordelt på toalettpapir, kjøkkenruller, kjøkkenservietter, bakepapir og matpapir.

I 1971/72 ble det satset 12 mill.kr på å bygge opp en ny papirmaskin basert på gamle PM4, for mer effektiv produksjon av tynn krepp, og en helt ny foredlingsavdeling for produksjon av toalettruller og tørkeruller ble oppført langs elven, øst for Forenede Papirfabrikker. Gamle PM 5 ble også vesentlig rustet opp for effektiv produksjon av tynn krepp. Høsten 1976 innviet bedriften en 10 000 kvm. (153 X 66 meter) stor lager- og distribusjonsterminal for husholdningsprodukter på Arbojordet i Nedre Eiker vei. Toalett- og tørkerullene ble transportert fra Grønland til Arbojordet med «Ormen lange», en traktor med en 16 m. lang spesialbygget tilhenger med plass til 20 paller med ferdigvarer. Lageret hadde en kapasitet på i alt 10 700 paller. De økonomiske resultatene av Unions satsning på husholdningspapir var skuffende. I 1978 kjøpte Union landets største produsent av vaskbare veggtapeter, A/S Tento i Drøbak (varemerke Printon), og flyttet produksjonen til fabrikklokalene som hadde blitt ledige etter at de tre eldste papirmaskinene ved Drammen Paper Mills stanset. I løpet av siste kvartal 1979 ble det installert prosesstyring med datamaskin på PM 4, den aller første papirmaskinen i Drammen med moderne prosesskontroll.

I forbindelse med bransjekollegaen Sunland-Eker Papirfabrikkers (s.d.) store investeringer i en ny papirmaskin for mykpapir 1983-1985, forhandlet Union og Sunland-Eker om en sammenslåing og samordning av produksjonen i Drammen. Strategien gikk ut på å produsere råpapiret ved Sunland-Eker på Gulskogen og videreforedle papiret i Unions foredlingsavdeling på Grønland. I denne strategien lå at Unions produksjon av råpapir på Grønland skulle avvikles. Forhandlingene om dette samarbeidet havarerte sommeren 1985. Union gikk i stedet inn i et samarbeid med den svenske konkurrenten Holmen og dannet selskapet Union Mykpapir, eid av begge parter. Etter et par år solgte Union sin eierandel til Holmen og fabrikken på Grønland ble en del av Holmens norske datterselskap Holmen Hygiene A/S på Høvik i Bærum. Fabrikken på Grønland ble organisert under navnet Holmen Produksjon. 26. oktober 1988 besluttet Holmen Hygiene A/S at papirproduksjonen og videreforedlingen til toalettruller/tørkeruller skulle opphøre. På dette tidspunktet hadde fabrikken 136 ansatte. Papirmaskinene stanset 31. januar 1989. Dagspressen skrev blant annet at «Holmen slaktet fabrikken etter alle kunstens regler». I perioden etter avviklingsvedtaket forhandlet investorselskapet Andenæs Industrier med Holmen om å overta fabrikken på Grønland. Andenæs beklaget i offentligheten at Holmen skrudde opp prisen, måned for måned, inntil prisforlangende var mer enn tre ganger bokført verdi. Union-konsernet eide fortsatt all fast eiendom.

Avdelingen for trykking og nøsting av mønstret papir (som julegavepapir) med omtrent 15 ansatte, ble videreført under navnet Holmen Mønsterpapir, som i løpet av sommeren 1989 ble videresolgt til svenske J.D. Stenqvist AB, som organiserte produksjonen under sitt norske datterselskap. Stenqvist stanset produksjonen i 1993. Med denne avviklingen gikk papirindustrien på Grønland over i historien. Eiendommene og bygningsmassen ble deretter administrert av Union (Co.) A/S eiendomsdivisjon under navnet Union Næringspark. Store deler av bygningsmassen etter Drammen Paper Mills er revet som et resultat av bydelfornyelsen. I 2004 ble maskinsalene for PM 1,2, og 3 (strakk seg langs fortauet på Grønland) revet, senere erstattet av Comfort Union Hotel. Det som ikke er revet er rehabilitert og vil bli stående.

 

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet