Drammen tingrett

er en førsteinstansdomstol i Borgarting lagdømme som dekker kommunene Drammen og Lier. Domstolen har sete i Drammen tinghus på Bragernes. Fram til 31.12.2001 het domstolen Drammen byrett.

Sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre har vært embetsleder siden 2013. Domstolen har pr. 2020 syv dommere og tre dommerfullmektiger. Domstolkommisjonen av 2017 fremmet i september 2019 et forslag om å slå sammen Drammen tingrett, Kongsberg og Eiker tingrett, Hallingdal tingrett og Valdres tingrett til Buskerud tingrett, med lokalisering i Drammen og Nesbyen (sistnevnte for befolkningen i Hallingdal og Valdres). Se også byfogder.

Cookies | Personvern

bn