Drammen tingrett

er en førsteinstansdomstol i Borgarting lagdømme som dekker kommunene Drammen og Lier. Domstolen har sete i Drammen tinghus på Bragernes. Fram til 31.12.2001 het domstolen Drammen byrett. Sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre har vært embetsleder siden 2013. Domstolen har pr. 2020 syv dommere og tre dommerfullmektiger. Domstolkommisjonen av 2017 fremmet i september 2019 et forslag om å […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet