Drammen Tollsted

Tollboden fra 1877 og broen til Ankerøen, slik det så ut i 1907.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Tidligere distriktstollsted for Drammen tolldistrikt, som omfattet Buskerud og Vestfoldbyene. Opprinnelig lå tollstedet fra 1500-tallet på Bragernes, men ble i 1651 flyttet til Ankerøen på Strømsø der det senere har holdt til. I 1870 brant den gamle tollbod, og ble i 1877 erstattet av en ny tollbod. I 1970-årene var Drammen hovedsete for statens 4. tolldistrikt, det tredje største i landet. Distriktet omfattet Buskerud og Vestfold med i alt 90 ansatte. 55 ansatte hørte til Drammen. I 1979 utførte tolldistriktet 160 000 fortollinger. I Drammen ble fortolling av nye biler å regne som et spesialområde. I 2001 ble Drammen tollsted utpekt som nytt distriktstollsted for Buskerud, Vestfold og Telemark, men myndighetene inkluderte senere også Agderfylkene og la fra 1. januar 2004 regiontollstedet i Tollregion Sør-Norge til Kristiansand, mens Drammen ble redusert til et lokaltollsted.

Cookies | Personvern

bn