Drammens Glasmagasin A/S

Drammens Glasmagasin ble etablert i 1866, her en annonse fra 1873.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Opprettet i Storgaten kort før bybrannen i 1866 som en filial av Christiania Glasmagasin under navnet Hurdals, Biri, Høvik og Hadelands Glasmagasin, med Edvard Stensrud som bestyrer frem til 1901. Etter brannen bygget glassmagasinet sitt nye forretningslokale på hjørnet av Strandgaten og St. Olavs gate, men ettersom trafikken trakk seg mer og mer mot Bragernes torg og Nedre Storgate, leide man fra 1884 nye lokaler ved torget, og antok litt senere navnet Drammens Glasmagasin.

I 1913 flyttet bedriften inn i egen gård i Nedre Storgate 6, der den holdt til i 100 år. Aksjeselskap 1926 med en kapital på kr. 500.000, senere nedskrevet til kr. 350.000. Forretningen førte alle slags artikler i glass, stentøy, porselen, kjøkkenutstyr, vindusglass, lamper og tekniske artikler, elektriske belysningsartikler, utstyrsmagasin, presangartikler og radioer med forretningslokaler, kontorer og lager fra kjeller til 5. etasje, med en samlet gulvflate på kvm.

Mot slutten av 1930-årene hadde forretningen ca. 30 ansatte. En dagligvareavdeling (Gla’mat) ble opprettet ca. 1975 og senere nedlagt. Fra 1980-tallet igjen en avdeling av Christiania Glasmagasin A/S. I februar 2013, som Drammen sentrums eldste butikk, flyttet avdelingen ut av Nedre Storgate 6 og til Buskerud Storsenter i Krokstadelva. Senere ble det også åpnet egen avdeling på Liertoppen Kjøpesenter og Gulskogen senter. Avdelingene eksisterte pr. 2020.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet