Drammens Glasmagasin A/S

Opprettet i Storgaten kort før bybrannen i 1866 som en filial av Christiania Glasmagasin under navnet Hurdals, Biri, Høvik og Hadelands Glasmagasin, med Edvard Stensrud som bestyrer frem til 1901. Etter brannen bygget glassmagasinet sitt nye forretningslokale på hjørnet av Strandgaten og St. Olavs gate, men ettersom trafikken trakk seg mer og mer mot Bragernes […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet