Drammens Kurvmagasin

Etablert i Rådhusgaten 27 på Høytorget rundt århundreskiftet av kurvmakerne Christoffer og sønnen Hans Pedersen. Familien hadde drevet kurvmakerverksted og utsalg i Drammen siden 1870-tallet.  Fra de etablerte seg i på Høytorget ser det ut til at far og sønn drev verkstedet mens Hans sin kone Hilda Pedersen, født Børresen, drev butikken og utsalget.  I folketellingen fra 1900 er det oppført 7 kurvmakersvenner og lærlinger på denne adressen. Etter at Hans dør i 1910 overtar Hilda bedriften og driver den etter hvert sammen med sin nye ektefelle Christoffer Winnæss. På 1940-tallet overtar Christoffer Winnæss’ nevø Gunnar Winnæss bedriften. Flyttet ca. 1950 til Cappelens gate 40, til Rådhusgaten 25 på 1970-tallet. Overtatt av Gerd Bryhn ca. 1975. Flyttet til Hauges gate 13, hvor forretningen var i virksomhet til den ble nedlagt i annen halvdel av 1980-årene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet