Drammens Kurvmagasin

Etablert i Rådhusgaten 27 på Høytorget rundt århundreskiftet av kurvmakerne Christoffer og sønnen Hans Pedersen. Familien hadde drevet kurvmakerverksted og utsalg i Drammen siden 1870-tallet.  Fra de etablerte seg i på Høytorget ser det ut til at far og sønn drev verkstedet mens Hans sin kone Hilda Pedersen, født Børresen, drev butikken og utsalget.  I […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet