Drammens Margarinfabrik A/S

Grunnlagt 1893 av Gulbrand T. Onsager under navnet Drammens Smørfabriker Ltd., produserte «kunstsmør» som i 1902 fikk det lovbestemte navnet margarin. I 1922 ble fabrikken overtatt av et aksjeselskap med dr. philos. Einar Sunde som disponent, og fabrikken fikk en sterk vekst i de følgende år. I 1928 ble Haldens Smørfabrik innkjøpt, i 1937 også Den Norske Margarinfabrik i Moss. Fabrikken, som var den eneste i sitt slag mellom Oslo og Tønsberg, fikk gullmedaljer for sine produkter ved utstillingene i Kongsberg 1924 og Drammen 1930. Navnet ble i 1931 endret til Drammens Margarinfabrik. Den beskjeftiget på slutten av 1930-årene 10 ansatte i sine 2.250 kvm store lokaler i Hauges gate 57. I 1938 ble Tyri Fabrikker innkjøpt og året etter flyttet til Drammen.

De to fabrikkene ble i 1944 sammensluttet under navnet A/S Tyri Fabrikker (s.d.), som i 1948 flyttet inn i nye lokaler i Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60 (senere Maxi kjøpesenter og Strømsø Senter). Fabrikklokalene i Hauges gate ble overtatt av Diamant Elektriske Fabrikk og ble i 1961 revet for å gi plass til en ny bensinstasjon. Margarinfabrikkens mest kjente merker var «Delikat», «Extra», «Sætertype», «F.M.», «Butterfly» og «Central». I 1957 ble bedriften deleier i Margarincentralen, og margarinproduksjonen i Drammen ble nedlagt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet