Drammens og Oplands Kreditbank

Drammens og Oplands Kreditbanks praktfulle bankbygning på Bragernes Torv. Bygningen har senere huset mange banker, i dag Sparebank Øst.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Grunnlagt 2. januar 1875 med en aksjekapital på 270.000 speciedaler, med G. Thilesen, C. I. Gullichsen og P. Ltz. Aass som direksjon. Banken holdt hele tiden til på Bragernes Torv 2 (i dag Sparebanken Øst), en eiendom banken i 1912 kjøpte for kr. 250.000. Forvaltningskapitalen økte fra 198.988 speciedaler i 1875 til kr. 26,5 mill. i 1913. Banken ble i 1921 sammensluttet med Drammens Privatbank (se: Drammens Privatbanker A/S).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet