Drammens Realskole

Realskolen på Bragernes ble etablert i 1799 etter plan av pastor Tybring, som en etterfølger til Kirkens skole eller Storskolen. Den hadde til formål «at danne den oplyste og ved videnskabernes indflydelse sig selv og andre gavnende Borger». Skolen ble fra 1. januar 1832 omdannet til Bragernes Borgerskole (s.d.) I 1806 ble en tilsvarende skole etablert på Strømsø, fra 1843 Strømsø og Tangens Borgerskole (s.d.). Borgerskolene ble i 1859 sammensluttet med Drammens Lærde og Realskole (se: Drammen Latinskole), og den 9. januar 1861 kunne skolen flytte inn i sin nye bygning på «Eliesons løkke» på Strømsø Torv med front mot Tollbodgaten. I 1908 ble det bygget en skolefløy mot Strømsø Torv og skolen dannet et kvartal. Fra 1870 trådte middelskolen i funksjon og navnet skiftet til «Drammens offentlige Skole for den høiere Almendannelse», fra 1897 Drammen offentlige høiere Almenskole. I 1889 fikk kvinner adgang til skolen. I 1916 kom Drammens kommunale middelskole i virksomhet som selvstendig skole med egne lokaler på Losjeplassen. Under krigen var bygningen i bruk som kaserne for den tyske okkupasjonsmakt. Etter lov om høyere almenskoler av 1935 ble navnet endret til Drammens Realskole, som i 1945 flyttet til Strømsø skole og i 1960 inn i Drammen Latinskoles gamle lokaler ved Strømsø Torv under navnet Drammen realskole og gymnas, senere St. Hallvard gymnas. I 1983 flyttet St. Hallvard gymnas til Lier og skolebygningen ble tatt i bruk som ungdomsskole. Skolen ble nedlagt i juni 2001 med 179 elever, etter at den nye skolen på Gulskogen sto ferdig. I 2004 ble den gamle skolebygningen ombygget til 112 boliger.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet