Drammensbiblioteket

Var fra 2014 synonymt med Drammen Folkebibliotek. Drammensbiblioteket var innledningsvis navnet på et unikt biblioteksamarbeid mellom Drammen folkebibliotek, Buskerud fylkesbibliotek og biblioteket for Høgskolen i Buskerud og Vestfold avd. Drammen. Drammensbiblioteket åpnet for publikum 26. februar 2007.

Bystyret vedtok i desember 2004 å etablere det nye Drammensbiblioteket lokalisert til den nye kunnskapsparken på Grønland. Biblioteket ble innredet på Papirbredden 1 med omtrent 4000 kvm. gulvflate fordelt på tre etasjer. Samarbeidet mellom tre biblioteker, med forskjellige målgrupper, ulike eiere og hvert sitt forvaltingsnivå, var det første i sitt slag i Norge. Tanken om et felles bibliotektilbud viste seg å være vanskelig å gjennomføre. Derfor opphørte det formelle samarbeidet våren 2014. Navnet «Drammensbiblioteket» ble overtatt og videreført av Drammen kommunes folkebibliotek. Etter kommunesammenslåingen 1.1.2020 brukes også markedsnavnet «Drammensbibliotekene», som omfavner alle biblioteker i den nye kommunen. Universitetet i Sør-Østs eget bibliotek er videreført som et separat bibliotek i samme bygg.

Drammensbiblioteket er siden 2007 lokalisert på Papirbredden. Foto: Drammen byarkiv

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet