Drammensbiblioteket

Drammensbiblioteket er lokalisert på Papirbredden.

Var fra 2014 synonymt med Drammen Folkebibliotek (s.d.). Drammensbiblioteket var innledningsvis navnet på et unikt biblioteksamarbeid mellom Drammen folkebibliotek, Buskerud fylkesbibliotek og biblioteket for Høgskolen i Buskerud og Vestfold avd. Drammen. Drammensbiblioteket åpnet for publikum 26. februar 2007.

Historikk: Bystyret vedtok i desember 2004 å etablere det nye Drammensbiblioteket lokalisert til den nye kunnskapsparken på Grønland. Biblioteket ble innredet på Papirbredden 1 (Drammen United) med omtrent 4000 kvm. gulvflate fordelt på tre etasjer. Samarbeidet mellom tre biblioteker, med forskjellige målgrupper, ulike eiere og hvert sitt forvaltingsnivå, var det første i sitt slag i Norge. Tanken om et felles bibliotektilbud viste seg å være vanskelig å gjennomføre. Derfor opphørte det formelle samarbeidet våren 2014. Navnet «Drammensbiblioteket» ble overtatt og videreført av Drammen kommunes folkebibliotek. Etter kommunesammenslåingen 1.1.2020 brukes også markedsnavnet «Drammensbibliotekene», som omfavner alle biblioteker i den nye kommunen. Universitetet i Sør-Østs eget bibliotek er videreført som et separat bibliotek i samme bygg.

 

Cookies | Personvern

bn