Drammenselven

Drammenselven i 1930-årene med den gamle bybro og stasjonsbygningen i bakgrunnen.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Drammenselven er den nederste del av Drammensvassdraget som løper fra Tyrifjorden ved Geithus til utløpet i Drammensfjorden, en strekning på 45 km med et fall på 63 m. Elven har en rekke utbygde vannfall og her lå tidligere mange større treforedlingsbedrifter, hovedsaklig eid av drammensere. Elven er Norges 7. største laks- og ørretelv med 11.610 kg fisk i 1992.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet