Duval

Hotell og restaurant, grunnlagt i 1867 og var lenge byens eldste restaurant. Den lå i Amtmand Bloms gate 4 og ble i 1929 overtatt av H. L. Jansen, fra ca. 1940 drevet av hans enke Ingeborg Jansen. Hotellvirksomheten ble nedlagt ca. 1935, og det ble deretter drevet kafé og restaurant med øl- og vinrett. I 1937 ble restauranten modernisert inn- og utvendig med bistand av arkitekt Nils Boye. Duval kunne servere 70 gjester og beskjeftiget på slutten av 1930-årene 6 personer. Nedlagt ca. 1971 og lokalene solgt til Aass bryggerier som bygget lokalene om til puben Cutty Sark.

Fasadetegning av den gamle Kafé Duval og den nye Cutty Sark. Tegningen er hentet fra Drammen kommunes byggesaksarkiv/Drammen byarkiv.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet