Duval

Hotell og restaurant, grunnlagt i 1867 og var lenge byens eldste restaurant. Den lå i Amtmand Bloms gate 4 og ble i 1929 overtatt av H. L. Jansen, fra ca. 1940 drevet av hans enke Ingeborg Jansen. Hotellvirksomheten ble nedlagt ca. 1935, og det ble deretter drevet kafé og restaurant med øl- og vinrett. I 1937 ble restauranten modernisert inn- og utvendig med bistand av arkitekt Nils Boye. Duval kunne servere 70 gjester og beskjeftiget på slutten av 1930-årene 6 personer. Nedlagt ca. 1975 og lokalene solgt.

Cookies | Personvern | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

bn