Duval

Hotell og restaurant, grunnlagt i 1867 og var lenge byens eldste restaurant. Den lå i Amtmand Bloms gate 4 og ble i 1929 overtatt av H. L. Jansen, fra ca. 1940 drevet av hans enke Ingeborg Jansen. Hotellvirksomheten ble nedlagt ca. 1935, og det ble deretter drevet kafé og restaurant med øl- og vinrett. I 1937 ble restauranten modernisert inn- og utvendig med bistand av arkitekt Nils Boye. Duval kunne servere 70 gjester og beskjeftiget på slutten av 1930-årene 6 personer. Nedlagt ca. 1975.

Cookies | Personvern

bn