Ekholt (Eikholt) (gnr. 80)

Konneruds største og eldste gård, og trolig den eneste gård på Konnerud inntil de øvrige gårder ble ryddet etter vikingetiden, strakte seg oppr. fra Thorsberg til toppen av Gamlebakkene. Navnet ble tidl. skrevet Eikrholtum (1398), Eghholt (1593), Egholdt (1604), Echholdt (1668), Eegholt (1723). Fra gammelt av eides gården av Kirken og Kronen med hhv. 2/3 og 1/3. Lier prestebol makeskifet i 1687 sin part til Ola Sundland mot Nordre Haneval. Kronens part gikk over til det nye grevskap, og ble i 1699 makeskiftet til C. H. Hausmann. Eikholt ble i 1757 betegnet som bondegods. Etter Jarlsbergverkets nedleggelse ble gården i 1777 utstykket og solgt, i det vesentlige til bergarbeiderne. Hovedhuset med omkringliggende bygninger ble solgt til industrigründeren Christen Hichman. I 1803 heter det om Ekholt: «På denne gårds grunn bor det nedlagte Jarlsbergske Verks forrige bergarbeidere, til hvem den hele gårds utmark var utdelt i de smådeler de ved verkets nedleggelse tilkjøpte sig. Av disse har vel hver en ku, men kan umulig fø den uten ved å kjøpe høi og annet av fremmede, da den hele gård ikke kan ansees for å kunne underholde 2 hester og 10 fekreaturer. Havn og skog må søkes hos fremmede.» Ekholt er den gård i Skoger som gjennom årene er blitt sterkest utparsellert. I 1965 ble en del av eiendommen regulert til park som et ledd i planen om å få et sammenhengende friareal fra Austad til Svensedammen, rundt denne og langs Verkenselven til områdene rundt Stordammen og videre innover Konnerud. Resteiendommen (bnr. 1) er Dalenveien 12, mens «Gården»s adresse (bnr. 64) er Dalenveien 43. Det er 1515 bruksnumre på gården. – Navnet Eikholt ble i 1978 også satt som navn på en av grendene i Konnerud disposisjonsplan.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet