Ekspresstrykkeriet

Bok- og aksidenstrykkeri etablert 1927 av boktrykker Carl Eriksen (f. 1872 i Drammen) i Bragerhagen 22. Eriksen hadde lært faget hos boktrykker Steen i Drammen, som i sin tid trykket Drammens Blad. Trykkeriet ble i 1946 overtatt av en av sønnene, typograf Reidar W. Eriksen. Grunnleggeren Carl Eriksen var også far av Tor Eriksen som etablerte Papirteknikk (s.d.) og Tubeteknikk på Gulskogen, Rolv Eriksen som etablerte Gangerolv Kjøttstabbe og Stanseblokkfabrikk (s.d.) og Karl Eriksen som etablerte Diamant Elektriske Apparatfabrikk (s.d.) i Hauges gate. Trykkeriet ble nedlagt i 1990 i forbindelse med Reidar W. Eriksens død.

Cookies | Personvern

bn