Elektrisitetsforsyning

I april 1898 rykket Drammen kommune inn ovenstående annonse i Drammens Tidende og Buskeruds Blad, der man søkte etter et passende vannfall som kunne skaffe byen elektrisk strøm. Man endte opp på Graven gård i Modum, hvor Gravfoss ble utskilt og utbygget.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Etter at elektrisiteten for alvor hadde gjort sitt inntog i Norge, rettet Handelsforeningen og Håndverkerforeningen i 1898 en henstilling til byens myndigheter om å realisere elektrisk kraftoverføring til Drammen. Hensikten var å skaffe industrien ny og billig energi samt å trekke ny industri til byen. En komité fikk i oppdrag å finne et egnet vannfall på 2.-3.000 hk innenfor en avstand av 50 km fra Drammen. Komitéen havnet på Graven (Gravbråten og Dyregrav) gård i Geithus, hvor eieren var villig til å skille ut fossen Gravfoss, som ble solgt for 212.000 kroner. Et kraftanlegg ble bygget og kom i drift i oktober 1903, hvorved en ny epoke ble innledet i Drammens historie, ikke bare økonomisk, men på en lang rekke forskjellige områder. Kapasiteten var oppr. 1.800 hk. Overføringsspenningen var på 20.000 volt og fjernledningen var 36 km lang, lagt på tremaster med plass til to sett ledninger og ført frem til Drammen ved Konggaten, hvor et transformatoranlegg var bygget. Gravfoss var fullt utbygget i 1907. I 1910 ble det anlagt en dampsentral i Drammen som reserveanlegg for å supplere Gravfoss i den vannfattige årstid. Dampsentralen ble bygget med to aggregater, hver på 1.250 kW og to kjeler, hver på 820 kvm heteflate. Samme år ble Kistefos i Modum innkjøpt. I 1911 kjøpte kommunen Labro Træsliberi og anla Labro Kraftverk ved Labrofoss. I 1914 passerte Drammens samlede elektriske kraftoverføring 10.000 hk, i 1930 var tallet 38.000 hk. I 1930/31 ble Katfos og Kløftefoss innkjøpt og utbygget, og i 1938 ble Kaggefoss kjøpt fra Oslo kommune, denne ble ferdig utbygget i 1951 med både rørgate og kraftstasjon inne i fjellet. Labro ble senere utvidet. I 1932 hadde samtlige hus i Drammen fått elektrisk strøm, det siste huset lå i Nybyen. I 1993 vedtok bystyret å bygge en ny og større kraftstasjon ved Gravfoss for å øke kapasiteten. Arbeidet ble sluttført i 1996. – I 1910 ble det besluttet å opprette et kommunalt elektrisitetsverk for Strømsgodset med leiet kraft fra A/S Labro. Første utbygging, kostnadsberegnet til kr. 36.500, sto ferdig i 1911. Senere fortsatte utbyggingen. Da Drammen kommune kjøpte Labro kraftverk fikk Strømsgodset kraft fra Drammen. – I 1915 besluttet Skoger kommune å anlegge elektrisitetsverk med leiet kraft fra Drammen. Anlegget sto ferdig i 1918 til en kostnad av kr. 165.000. På Konnerud ble et elektrisitetsverk påbegynt i 1915, også der med leiet kraft fra Drammen. I 1917 var det utbygget linjer for ialt kr. 40.000.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet