Brødrene Elvestad luefabrikk

Grunnlagt 1922 i Hauges gate 4/6 av brødrene Birger og Thomas Elvestad. Birger Elvestad (f. 1887) var disponent ved Drammens Luefabrikk i tiden 1915-1922. Fabrikken fremstilte alle sorter luer for voksne og barn og beskjeftiget ca. 30 ansatte på slutten av 1930-årene, 40 ansatte på 1950-tallet. Thomas Elvestad døde i 1952 og bedriften gikk videre med Birger E. som eneeier. Nedlagt 1968.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet